- Moltrup Frivillige Brandværn -

 • Firefighting 001
 • Firefighting 002
 • Firefighting 003
 • Firefighting 004
 • Firefighting 005
 • Firefighting 006
 • Firefighting 007

Moltrup Frivillige Brandværn

1934

 

De Sønderjyske frivillige brandværn

I Danmark findes der kun frivillige brandværn i Sønderjylland. Det skyldes den tyske påvirkning i tiden fra 1864 til 1920, hvor Sønderjylland (Nordslesvig) hørte under Tyskland. Ideen til det frivillige brandværn opstod i Frankrig, hvorfra den bredte sig til Luxemburg, Belgien og Sydtyskland. Omkring 1860 begyndte det i Slesvig og Holsten.

Den 17 oktober 1869 stiftedes det første frivillige brandværn i Nordslesvig, det var i Tønder. Otte år senere fulgte Sønderborg, derefter gik det slag i slag med oprettelsen af frivillige brandværn i de Sønderjyske købstæder og  landkommuner, også efter genforeningen med Danmark i 1920.
Moltrup Frivillige Brandværn

Moltrup Frivillige Brandværn blev oprettet d. 24. november 1934, med 24 frivillige brandmænd.
De første år var der ikke meget materiel at gøre godt med. Men d. 2. august  1937, fik værnet den første motorpumpe. Man fik en aftale med den lokale vognmand, han skulle møde op med en lastbil når brandalarmen lød. Pumpen blev spændt efter lastbilen, og det øvrige grej læsset på ladet. Det var et stort fremskridt Tre måneder senere viste motorpumpen sin effektivitet da Bjerning Kirke brændte.

Tyve år efter oprettelsen fik værnet sin første brandbil. Det var en Ford A fra 1930 (se foto), den kom fra Sommersted og var med åben siddepladser på begge sider af vognen. Bilen blev i 1960 solgt til Hjerndrup frivillige brandværn, hvor den var i brug indtil 1971.


I de følgende år er vognparken blevet udvidet og fornyet flere gange, ligeledes er det øvrige grej, og brandmændenes udrustning løbende blevet fornyet, så det i dag er fuldt på højde med de krav der stilles til et professionelt brandværn. Flere af brandværnets tidligere køretøjer befinder sig i dag på brandværnsmuseet i Gram. Det drejer sig om en Morris automobilsprøjte, en Willyes Overland slangetender samt brandværnets første motorpumpe.

Brandværnets slukningsområde begrænsede sig de første år kun til Moltrup sogn, men efter få år fik man en samarbejdsaftale med brandværnene i Bjerning og Hjerndrup sogne.


Slukningsområdet er i årenes løb blevet reguleret flere gange, senest i 2008, så det i dag dækker Moltrup,  Bjerning og Hjerndrup sogne, samt den Nord østlige del af Haderslev by, herunder Grønlands kvarteret, Rosen vænget, rosenbakken samt træ kvarteret, Ligeledes kører vi til alt frigørelse i den nordvestlige del af haderslev kommune, dertil kommer også frigørelse på motorvej fra Haderslev Nord (67) til Skovby (69) i sydgående spor samt Nordgående spor fra Haderslev Nord (67) til Christiansfeld (66). Ligeledes kører vi til alt personredning i vores og Fjelstrups sluknings område,


Desuden er Moltrup frivillige brandværn 2. slukningstog i den nordlige del af Haderslev by. (Haderslev fjor er skillelinje)

Brandværnet består i dag af 27 mand, hvoraf de 5 tegner bestyrelsen, desuden er der et festudvalg på 3 mand. Brandværnet har også 6 æresmedlemmer.


Det frivillige brandværn har foruden brandsluknings opgaver, også altid haft en kulturel opgave i sognet. Festudvalget har i tidens løb arrangeret sommerfest, vinterfest, lottospil, juletræsfest, Skt. Hans bål o.a. for sognets beboere.

Støt vores sposorer, de støtter os :
 • Nordea Fonden Logo 02
 • Ae Gulvsliver 01
 • Bygma Haderslev 02
 • Carl Stahl 02
 • Moltrup Maskin Service 01
 • Naesset El Service 01
 • Soenderjysk Forsikring 01
 • Torben Clausen 02
 • Logo Test 006
 • Flyvholm Beslag og Værktøj
 • Lasse Baltzer
 • Solutions To Go